Theera Music

ครบรอบ 60 ปี เมโลเดียน”ซูซูกิ

“เมโลเดียน” เครื่องดนตรีชิ้นแรก ที่ช่วยเปิดโลกแห่งการเล่นดนตรีให้กับเด็กๆ เกือบทั่วโลก ย้อนไปเมื่อปี 1961 ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัท SUZUKI ได้พัฒนาเครื่องดนตรีประเภท “Keyboard Harmonica” ของตัวเองขึ้นมา เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการเรียน-การ สอนดนตรี ด้วยแนวคิดที่ว่า จะต้องเป็นเครื่องดนตรีที่ เล่นสนุก ดูแลรักษาง่าย และที่สำคัญที่สุด ต้องปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็ก และทาง บริษัท SUZUKI ได้ตั้งชื่อเครื่องดนตรีชิ้นนี้ว่า