“เมโลเดียน” เครื่องดนตรีชิ้นแรก ที่ช่วยเปิดโลกแห่งการเล่นดนตรีให้กับเด็กๆ เกือบทั่วโลก ย้อนไปเมื่อปี 1961 ที่ประเทศญี่ปุ่น 
บริษัท SUZUKI ได้พัฒนาเครื่องดนตรีประเภท “Keyboard Harmonica” ของตัวเองขึ้นมา เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการเรียน-การ
สอนดนตรี ด้วยแนวคิดที่ว่า จะต้องเป็นเครื่องดนตรีที่ เล่นสนุก ดูแลรักษาง่าย และที่สำคัญที่สุด ต้องปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็ก และทาง
บริษัท SUZUKI ได้ตั้งชื่อเครื่องดนตรีชิ้นนี้ว่า Melodian ขึ้นมาครั้งแรก!! ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ เป็นเครื่องดนตรีเหมาะกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดนตรี โดยรวมเอาพื้นฐานของ การเล่นเครื่องเป่า และการเล่นเปียโนเข้าด้วยกัน ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา นอกจากเรื่อง “คุณภาพ และความ
ปลอดภัย” ที่ทางบริษัท SUZUKI ให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งแล้ว SUZUKI ยังคงพัฒนาเครื่องดนตรีที่เหมือนจะเรียบง่ายชิ้นนี้อย่างต่อ
เนื่อง ไม่แต่เฉพาะเมโลเดียนรุ่นที่เหมาะกับการเรียนการสอน แต่ยังพัฒนาเมโลเดียนรุ่นใหม่ๆ ให้มีย่านเสียงที่หลากหลาย ทั้งเสียง 
SOPRANO / ALTO / TENOR เพื่อให้เด็กๆ สามารถบรรเลงร่วมกันเป็นวงได้ อีกทั้งเมโลเดียนที่ออกแบบสำหรับผู้ใหญ่และกลุ่มนักดนตรี 
ที่ช่วยเพิ่มสีสรรและความหลากหลายให้กับโลกแห่งเสียงดนตรี รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากการเล่นเมโลเดียนในการฟื้นฟูของ
กลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้เมโลเดียนซูซูกิ กลายเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่สามารถเล่น และบรรเลงบทเพลงได้ง่ายที่สุด และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งผ่านความมั่นใจในการใช้งานเมโลเดียนซูซูกิ ด้วยศูนย์บริการ และบริการหลังการขาย สำหรับเมโลเดียนทุกรุ่น 
จากทางซูซูกิ บริษัท ธีระมิวสิค จำกัด ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย เมโลเดียนและเครื่องดนตรีซูซูกิ ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ขอถือ
โอกาสนี้ขอบคุณ ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียน ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้ เมโลเดียน ซูซูกิ ตลอดมา