LR BAGSS “SYNAPSE” The Revolution of “ACOUSTIC P.A.” System
เพราะเครื่องดนตรีอคูสติกมีย่านเสียง และการกำเนิดเสียงแตกต่างจากเครื่องดนตรีไฟฟ้า L.R.Baggs จึงได้ใช้เวลากว่า 4 ปี ในการพัฒนาตู้แอมป์ PA 
รุ่น SYNAPSE เพื่อให้สามารถรักษาความเป็นธรรมชาติของเสียงอคูสติกของกีต้าร์โปร่งตัวโปรดของคุณให้ได้อย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่โครงสร้างแบบใหม่
 All Horn Speaker ที่แตกต่างจากลำโพงทั่วไป และผลิตจากวัสดุแบบพิเศษ เพื่อที่จะสามารถกระจายความกังวานของเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ และ
ด้วยกำลังขยายขนาด 500 วัตต์ และ ช่อง Input 2 ช่อง พร้อมเอฟเฟคในตัว ทำให้ SYNAPSE เป็น PA ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ
ของเสียงอคูสติก งานสตูดิโอ จนถึงคอนเสิรตอคูสติกขนาดย่อมๆ