BOSS ออกรุ่นฉลองครบรอบบริษัท 50 ปี

BOSS ก้อนฉลองครบรอบ 50 ปี 3 ก้อน ชุดพิเศษ มาถึงเมืองไทยแล้ว
สินค้ามีจำนวนจำกัด ครบชุด 3 ก้อน ราคาพิเศษ 10,000 บาท

สนใจติดต่อสั่งซื้อ:
Facebook : https://m.me/TheeraMusic/
Line : https://lin.ee/ByxD3e1I

เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด จะขอให้สิทธิ์ผู้ที่สนใจซื้อครบชุด 3 ก้อนได้สิทธิ์ซื้อก่อน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567
สำหรับผู้ที่สนใจ ก้อนเดียว หรือสองก้อน เราจะเริ่มจำหน่ายแยก ในกรณีที่ยังมีของเหลืออยู่ ในวันที่ 21 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ในราคา

DS-1 50A 3,200 บาท
SD-1 50A 3,200 บาท
BD-2 50A 4,400 บาท

สำหรับผู้ที่สั่งชุด 3 ก้อน สินค้าเริ่มส่งออกจากร้าน หรือมารับที่ร้านได้ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไปครับ