แป้นกลองที่เห็นทุกที่ เป็นเหมือนอาวุธหลักเคลื่อนที่เร็วของทุกมือกลอง ใครอยากรู้ว่าใช้งานยังไง ดูคลิป 3 คลิปนี้ แล้วเข้าใจ เล่นได้เลย
Previous
Next