พี่บี ETC ให้เกียรติมาแนะนำวิธีการปรับแต่งซาวด์ที่พี่บีใช้ใน FANTOM ว่าผสมเสียงแบบไหนบ้าง ไม่ว่าคุณจะมี FANTOM หรือเปล่า คลิปนี้ 
ก็จะทำให้คุณเข้าใจหลักการผสมเสียงมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับซินธ์ที่เล่นอยู่