Theera Music

Roland JC-120 รุ่นพิเศษ ฉลองครบรอบ 50 ปี

Roland ออก JC-120 รุ่นพิเศษ ฉลองครบรอบ 50 ปี
ต่างจากรุ่นเดิมตรงที่เป็นขอบไม้ Cherry และตะแกรงผ้าสีเทาเข้ม และมีป้ายรุ่นพิเศษแปะที่ตะแกรง มีเข้ามาไทยตัวเดียว วางโชว์ที่ร้านธีระมิวสิคต้นปีหน้าครับ