กลองรุ่นใหม่ล่าสุดจากผู้ผลิตกลองรายใหญ่ที่สุดของ Taiwan ที่เป็นผู้ผลิตกลองราคาสูงให้ยี่ห้อชั้นนำอื่นๆ มันจะมีความพิเศษ
และคุ้มค่ายังไง อาจารย์หนึ่ง Mr. Drummer จะมาเล่นและเล่าให้ฟังกันครับ